INDEX

Taler

At skrive en god tale er en udfordring HVER gang. Mange parametre skal tilgodeses. Hvem skriver jeg for? Hvad skal talen formidle? Hvem er publikum? Hvilken situation holdes talen i? Hvad skal talen bevirke? 
Taleskriverens og talerens arbejde og fremførsel bliver bedømt på stedet! Publikums reaktion (eller mangel på samme) er spontan og uundgåelig. 

Eksempler på taler, som jeg har skrevet/medvirket til: 

# Overborgmesteren Klaus Tscheuschners tale til kronprinsparret Frederik og Mary i anledning af deres officielle besøg hos det danske mindretal 2009. Talen vækkede især opmærksomhed pga.  bemærkningen om, at vi (i Flensburg) gerne vil ringe til Frederik og spørge, om vi må komme tilbage til Danmark. Denne bemærkning blev ikke medtaget i de tyske pressemeddelelser. Da tyskerne jo som bekendt ikke ejer humoristisk sans, mente man, der kunne bestå fare for at bemærkningen ville blive taget alvorligt af offentligheden - med muligvis katastrofale følger for verdensfreden og dermed klodens fremtid... Talen på  og

SE BILLEDERNE: SE BILLEDERNE FRA DEN STORE DAG HER

Se også min reflektion over en lille bemærknings symptomatiske implikationer vedr. humorens kulturelle historicitet og transformatoriske plasticitetskompetence "Grænser flytter humor".

Alsion Overborgmester Klaus Tscheuschners tale på Alsion 2008 (Sønderborg) dansk 

# Bypræsidenten Hans Hermann Laturnus' tale ved det danske årsmøde 2006 (pdf) dansk 
Talen blev rost af bl.a. den danske undervisnings- og kirkeminister Bertel Haarder. Andre reaktioner på denne tale: Flensborg Avis (forsiden) - Flensburger Tageblatt (forsiden) -

# Inauguration af dr. Lis Nanvers professorat Delft 2003 (uddrag-pdf) engelsk

# Borgmester dr. Rainer Heinz' tale ved det danske årsmøde 2004 (pdf) dansk

# Overborgmester Klaus Tscheuschners tale ved modtagelsen af EU kommissæren 2005 (pdf) engelsk

Edsvoren oversætter